Netega bucal amb ultrasons

En animals geriàtrics a partir de 7-8 anys es recomana fer netejes dentals per previndre halitosis i malalties sistèmiques del animal.