Traumatologia

Tractament tant de fractures òssies com problemes locomotors.